Danas i jučer

Posljednji podaci izmjereni su 21. ožujak 2018. godine u 15:17:12 sati. Stranica se osvježava svakih 10 minuta. Posljednji put stranica je osvježena 21. ožujak 2018. godine u 15:17:13 sati.

Temperatura i vlažnost Danas Jučer
Najviša izmjerena temperatura zraka 5,9°C 14:28 sati 10,8°C 15:58 sati
Najniža izmjerena temperatura zraka 0,7°C 04:56 sati 2,2°C 05:17 sati
Najviša prividna temperatura zraka 3,4°C 14:30 sati 9,4°C 15:58 sati
Najniža prividna temperatura zraka -26,3°C 10:01 sati -4,8°C 01:49 sati
Index topline 5,9°C 14:28 sati 10,8°C 15:58 sati
Najniži osjećaj hladnoće -8,7°C 07:20 sati -2,1°C 01:50 sati
Najviša izmjerena vlažnost zraka 88% 02:36 sati 82% 04:27 sati
Najniža izmjerena vlažnost zraka 49% 14:41 sati 59% 16:04 sati
Najviša točka rosišta 0,3°C 00:00 sati 3,4°C 14:26 sati
Najniža točka rosišta -4,1°C 14:52 sati -0,7°C 05:29 sati
Kiša Danas Jučer
Ukupno izmjerena količina kiše 0,5 mm 3,1 mm
Najveći izmjereni intenzitet kiše 6,0 mm/h 00:01 sati 7,2 mm/h 23:05 sati
Najviše izmjereno kiše u sat vremena 1,0 mm u 00:00 -1 sat 1,0 mm u 02:22 -1 sat
Vjetar Danas Jučer
Najviša prosječna brzina vjetra 131,0 km/h 07:20 sati 32,9 km/h 00:05 sati
Najjači udar vjetra 180,0 km/h 07:13 sati 74,2 km/h 22:45 sati
Dominantan vjetar NE NE
Izmjereni "Wind run" 531,8 km 73,6 km
Tlak zraka Danas Jučer
Najviši izmjereni tlak zraka 1012,5 hPa 13:31 sati 1007,3 hPa 13:07 sati
Najniži izmjereni tlak zraka 1004,5 hPa 00:22 sati 999,1 hPa 00:39 sati

Prividna temperatura je definirana kao percepcija temperature uzrokovana kombinacijom temperature zraka, relativne vlažnosti i izmjerenom brzinom vjetra.

Index topline (Heat index) mjeri učinak vlage na percepciju temperature. U vlažnim uvjetima temperatura zraka se osjeća toplije nego što zapravo jest, zbog smanjenjenog isparavanja znoja. Obično se računa samo za temperature iznad 27°C u hladu. Za niže temperature na raspolaganju je izračun za prividnu temperaturu.

Točka rosišta je temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti (100% relativne vlage zraka), kod konstantnog tlaka, da počne kondenzacija vode. Pri temperaturi rosišta ili nižoj temperaturi, kondenzacijom se stvaraju kapljice vode, na bilju se pojavljuje rosa ili mraz, ovisno o tome je li temperature rosišta viša ili niža od 0 ºC.

Osjećaj hladnoće (Wind chill) je subjektivni osjećaj na izloženoj koži zbog djelovanja vjetra. Ta je vrijednost uvijek niža od izmjerene temperature zraka. Za temperature iznad 10 °C i brzine vjetra manje od 4, 8 km/h koristi se Index topline (Heat index).

Wind run predstavlja "količinu" vjetra propuhanu kroz vjetromjer. Npr. wind run od 240 km. znači da je prosječna brzina (10 800 uzoraka) vjetra u danu iznosila 10 km/h (240 km/h:24 h). Općenito, ovaj nam broj pokazuje koliko je " vjetrovit " bio pojedini dan.