Banner

<a href="http://www.vrijemeusibeniku.com"><img src="http://www.vrijemeusibeniku.com/weather/banner.php" alt="Vrijeme u Šibeniku banner" width="550" height="60"></a>


Avatar

<a href="http://www.vrijemeusibeniku.com"><img src="http://www.vrijemeusibeniku.com/weather/avatar.php" alt="Vrijeme u Šibeniku Avatar" width="175" height="100"></a>